Poprzedni post Następny post
03.01.2018

Wybór sądu właściwego do rozpoznania sporu uzgodniony między ubezpieczycielem a sprawcą szkody nie wiąże poszkodowanego

Poszkodowany, któremu przysługuje prawo pozwania bezpośrednio ubezpieczyciela, który zawarł umowę ubezpieczenia ze sprawcą szkody, nie jest związany umową wyboru sądu właściwego zawartą między ubezpieczycielem a sprawcą. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 13 lipca 2017 roku (sprawa C- 368/16).

W stanie faktycznym stanowiącym podstawę wydanego wyroku szwedzka spółka zleciła transport buraków cukrowych do fabryki w Danii. Na potrzeby transportu spółka wyczarterowała holowniki i lichtugi oraz wykupiła ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym. Polisa ubezpieczeniowa zawierała klauzulę wyboru prawa i sądu właściwego, zgodnie z którą umowa ubezpieczenia podlegała przepisom prawa Anglii i Walii, a każda ze stron wyrażała zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii. Dodatkowo warunki ubezpieczenia ubezpieczyciela stanowiły, że wszelkie spory wynikające lub związane z umową ubezpieczenia podlegają wyłącznej właściwości High Court of Justice (England & Wales) w Londynie.

Pech chciał, że wyczarterowany przez spółkę szwedzką holownik, przemieszczając się w duńskim porcie Assens, uszkodził infrastrukturę nabrzeżną. Ponieważ szwedzka spółka ogłosiła upadłość, port miasta Assens dochodził bezpośrednio od ubezpieczyciela naprawienia szkody wyrządzonej w infrastrukturze nabrzeża portu przez ubezpieczony przez to towarzystwo holownik.
W tak opisanym stanie faktycznym Trybunał orzekł jak powyżej. Orzeczenie to jest istotne również na gruncie prawa polskiego, ponieważ orzeczenia Trybunału, jako wtórne prawo wspólnotowe, są istotne dla polskiej praktyki stosowania prawa.

 • 29.08.2023

  WYGRANA Z SANTANDER CONSUMER BANK SA ORAZ Z RAIFFEISEN

  Czytaj więcej
 • 01.08.2023

  Zwolnienie z obowiązku płacenia rat

  Czytaj więcej
 • 31.07.2023

  Wyższe wykształcenie a nieważność kredytu frankowego [ADL na YT]

  Czytaj więcej

Skontaktuj się

jeśli potrzebujesz porady prawnej

Anna Diaby-Lipka
Kancelaria Adwokacka

Adres

ul. Chmielna 21/19
00-021 Warszawa
NIP 739-323-14-20
REGON 141635930

Zobacz na mapie

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 09.00 – 17.00

PORADY PRAWNE – KONSULTACJE ONLINE

Teraz możesz rezerwować terminy i zarządzać nimi za pomocą naszej strony rezerwacji →  TUTAJ 

 

Dane kontaktowe

+48 536 041 930 biuro@adl-kancelaria.pl

Dane do przelewu

Anna Diaby-Lipka Kancelaria Adwokacka
ul. Chmielna 21/19,00-021 Warszawa
numer rachunku bankowego: 16 1140 2017 0000 4702 0913 9942
bank: mBank S.A. poprzednio BRE BANK S.A. (bankowość detaliczna) Łódź, skrzynka pocztowa 2108, 90-959 Łódź, Polska
ul. Chmielna 21, 00-021 Warszawa, Polska