Poprzedni post Następny post
21.08.2019

11 zmian w ustawie o kosztach sądowych, o których powinieneś wiedzieć

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Co do zasady zmiany wynikające z nowelizacji przyjętej ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, jednak zmiany dotyczące kosztów sądowych w sprawach cywilnych wchodzą w życie dzisiaj.

Wiedz, że nastąpiła zmiana w odniesieniu do:

 1. Opłaty stałej w sprawach o prawa niemajątkowe

Opłata stała w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10.000 złotych (przed zmianą 5.000 złotych).

 1. Opłaty stosunkowej w sprawach o prawa majątkowe

Przed nowelizacją opłata stosunkowa w sprawach majątkowych wynosiła 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Po nowelizacji maksymalna opłata stosunkowa to 200.000 złotych.

Zgodnie ze zmienionym art. 13 ust 1 ustawy, w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych (według poprzednich przepisów opłata wyniosłaby 30 złotych);
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych (według poprzednich przepisów opłata wyniosłaby maksymalnie 75 złotych);
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych (według poprzednich przepisów opłata wyniosłaby maksymalnie 200 złotych);
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych (według poprzednich przepisów opłata wyniosłaby maksymalnie 375 złotych);
 • ponad 7500 złotych do 10.000 złotych – w kwocie 500 złotych (według poprzednich przepisów opłata wyniosłaby maksymalnie 500 złotych);
 • ponad 10.000 złotych do 15.000 złotych – w kwocie 750 złotych (według poprzednich przepisów opłata wyniosłaby maksymalnie 750 złotych);
 • ponad 15.000 złotych do 20.000 złotych – w kwocie 1.000 złotych (według poprzednich przepisów opłata wyniosłaby maksymalnie 1.000 złotych);
 • ponad 20.000 złotych pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5%, nie więcej niż 200.000 złotych.
 1. Opłaty w postępowaniu grupowym

Dotychczas opłata ta nie mogła być niższa niż 30 złotych i nie mogła być wyższa niż 100.000 PLN. Od dzisiaj kwoty te zmieniają się odpowiednio na 100 złotych i 200.000 złotych.

 1. Opłaty w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (np. pozwów „frankowych”)

Do tej pory opłata stosunkowa wyniosła 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1.000 złotych. Od dzisiaj przy wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia wynoszącego ponad 20.000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych. W pozostałym zakresie stosuje się zasady ogólne z art. 13 ustawy.

 1. Opłaty od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Do tej pory opłata sądowa wynosiła:

 • 40 złotych – gdy wartość przedmiotu sporu nie przekraczała 10.000 złotych;
 • 300 złotych – gdy wartość przedmiotu sporu przekraczała 10.000 złotych.

Od dzisiaj opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 1/5 opłaty. Czyli w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu wyniesie:

 • 11.000 złotych opłata od wniosku to150 złotych;
 • 600.000 złotych opłata od wniosku to 6.000 złotych zamiast 300 złotych.
 1. Opłaty od pozwów z zakresu prawa spółek

Od dzisiaj zapłacimy 5.000 złotych zamiast 2.000 złotych od pozwu w sprawie:

 • o rozwiązanie spółki;
 • wyłączenie wspólnika ze spółki;
 • uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;
 • stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki;
 • uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.
 1. Opłaty w postępowaniu zabezpieczającym

Wprowadzono opłatę stałą w wysokości 100 złotych. Jednak w przypadku wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu oto roszczenie.

 1. Opłaty od wniosku o wydanie odpisów z akt

Do wczoraj opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu; odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności; wynosiła 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Za dokumenty w języku obcym pobierano opłatę w podwójnej wysokości.

Od dzisiaj zapłacimy 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu. Nie będzie jednak pobierana opłata od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

 1. Opłaty od wniosku o wydanie kopii

Do tej pory płaciliśmy 1 złoty za każdą rozpoczętą stronicę kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy. Od dzisiaj zapłacimy 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii. Czyli, zamiast 21 złotych za 21 stron kopii zapłacimy 40 złotych.

Wiedz, że wprowadzono nowe opłaty, takie jak:

 1. Opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem

Od dzisiaj od wniosku o doręczenie orzeczenia (np. wyroku) albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia należy wnieść opłatę stałą w wysokości 100 złotych.

 1. Opłata od wniosku o wezwanie na rozprawę

Wprowadzono nową opłatę stałą w wysokości 100 złotych od każdej osoby, której wniosek dotyczy, za wniosek o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony, jeżeli wniosek został złożony po zatwierdzeniu planu rozprawy. W przypadku konieczności przymusowego sprowadzenia świadka wprowadzono opłatę od tej czynności w wysokości 200 złotych.

 

Jeśli dotarli Państwo tutaj, to najprawdopodobniej przeczytali Państwo cały artykuł. Jeśli mam rację i artykuł się Państwu podobał to byłabym wdzięczna za polubienie moje strony na Facebook (https://www.facebook.com/adlkancelaria/), gdzie na bieżąco dodaję inne podobne artykuły. Z góry bardzo dziękuję.

Tagi:

 • 29.08.2023

  WYGRANA Z SANTANDER CONSUMER BANK SA ORAZ Z RAIFFEISEN

  Czytaj więcej
 • 01.08.2023

  Zwolnienie z obowiązku płacenia rat

  Czytaj więcej
 • 31.07.2023

  Wyższe wykształcenie a nieważność kredytu frankowego [ADL na YT]

  Czytaj więcej

Skontaktuj się

jeśli potrzebujesz porady prawnej

Anna Diaby-Lipka
Kancelaria Adwokacka

Adres

ul. Chmielna 21/19
00-021 Warszawa
NIP 739-323-14-20
REGON 141635930

Zobacz na mapie

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 09.00 – 17.00

PORADY PRAWNE – KONSULTACJE ONLINE

Teraz możesz rezerwować terminy i zarządzać nimi za pomocą naszej strony rezerwacji →  TUTAJ 

 

Dane kontaktowe

+48 536 041 930 biuro@adl-kancelaria.pl

Dane do przelewu

Anna Diaby-Lipka Kancelaria Adwokacka
ul. Chmielna 21/19,00-021 Warszawa
numer rachunku bankowego: 16 1140 2017 0000 4702 0913 9942
bank: mBank S.A. poprzednio BRE BANK S.A. (bankowość detaliczna) Łódź, skrzynka pocztowa 2108, 90-959 Łódź, Polska
ul. Chmielna 21, 00-021 Warszawa, Polska